CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP!!
Nails World (Hanford, CA) - 35 miles
Cần Bán Tiệm (Tiệm rất ok)
Nails Club (Fresno, CA) - 4 miles
CẦN THỢ BỘT !!!
Venus Nails.
(Brentwood, CA) - 127 miles
CẦN THỢ NAILS/SANG TIỆM NAILS!!
CẦN NHIỀU THỢ NAILS $$
CẦN THỢ NAIL !!!
Cần thợ Nails nam nữ (bao lương $900/tuần)
3d Nails & Spa (Madera, CA) - 15 miles
TIỆM NAIL Ở MADERA CẦN GẤP GẤP THỢ BỘT KINH NGHIỆM
Cần thợ nail gấp!!
CẦN THỢ NAM/NỮ
Nails World (Hanford, CA) - 35 miles
Cần Thợ (1-2 nữ) Có kinh nghiệm làm bột
CẦN THỢ NAILS

  *Lưu ý: Khoản cách tính từ trung tâm downtown hoặc từ vị trí định vị.