MỞ TÀI KHOẢN

Xin điền số phone để tạo tài khoản.

Sử dụng Cellphone chính để đăng kí
1. Soạn tin nhắn với mã số: 1001
2. Gửi về số tổng đài BaoNail:512-666-9940

Chọn cách để xác thực số phone này:
Xin kiểm tra tin nhắn SMS trong vài phút.

Calling...

BáoNail sẽ gọi ngay cho bạn
Khi phone ring, xin bấm số PIN này vào.ĐĂNG QUẢNG CÁO MỚI

Những điều cần biết:


Số phone tiệm: BáoNail yêu cầu số phone TIỆM để xác định xem tiệm này đã có trong hệ thống hay chưa. Thông tin này rất cần thiết để giúp cho quảng cáo chạy đúng nơi và giúp khách hàng tìm ra quảng cáo của bạn.


Phí đăng quảng cáo:

3 tháng $40
6 tháng $60
12 tháng $80
Photo-Video,VIP * $5/tháng
* Optional - không bắt buộc

Sau khi đăng: Bạn hoàn toàn có thể tự chỉnh sửa nội dung quảng cáo hoặc gọi cho văn phòng BáoNail.

Lưu ý: BáoNail không chia sẻ quảng cáo, thông tin của khách hàng với bất kì cá nhân, tổ chức hoặc website nào khác. Nếu bạn bắt gặp quảng cáo của mình ở ngoài BaoNail thì chắc chắn họ đã sử dụng lại thông tin đã đăng trên BaoNail bất hợp pháp . Xin hãy liên hệ trực tiếp nơi đã đăng lại thông tin của bạn hoặc liên hệ BaoNail để được trợ giúp.


Thời gian quảng cáo
Thời gian bắt buộc cho mỗi quảng cáo. Nếu quảng cáo đã hết hạn dù rằng VIP hoặc PHOTO còn hạn, quảng cáo cũng sẽ không chạy bên ngoài website.

VIP (phụ phí $5/tháng)
  • Quảng cáo màu (màu thay đổi liên tục mỗi khi vào) thay vì trắng đen.
  • Được move lên đầu trang 2 lần/tháng thay vì 1 lần/tháng như quảng cáo thường.
  • Quảng cáo trình bày bắt mắt hơn dễ nhìn thấy và gây sự chú ý lớn rất có lợi cho quảng cáo.
Photos/Videos (phụ phí $5/tháng)
Bạn được kèm 12 hình vào quảng cáo này sẽ giúp thu hút thêm khách hàng tiềm năng mua tiệm của bạn. 99.9% những người muốn mua tiệm đều rất muốn xem trước khi quyết định liên hệ vì thế sẽ rất có lợi cho quảng cáo của bạn.

States - Nhiều bang: Muốn quảng cáo chạy ở nhiều bang khác, xin chọn option này.

Welcome

ACCOUNT ĐÃ TẠO XONG

Xin lưu ý số PIN tạm. Xin đổi PIN ngay khi có thể.