City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
Thông tin về banner
  • Phí đặt banner: $2000/m - cho tất cả các tiểu bang hoặc $300/m/bang đầu tiên + $200/m/bang bổ sung
  • Banner tương thích: thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính
  • Kích thước Banner: 360x150 (gif, png, jpeg, gif động)
  • Vị trí: Banner sẽ ngẫu nhiên, xoay hiển thị với banners khác trên tất cả các trang (tiểu bang, thành phố, zipcode)
  • Thiết kế Banner: Bạn có thể cung cấp banner của riêng mình hoặc chúng tôi có thể thiết kế banner này cho bạn $50/each
1: Chọn banner options bên dưới và thực hiện thanh toán
2: Gửi cho chúng tôi banner của bạn qua email (nếu bạn chọn tự thiết kế banner) và url của trang web của bạn
3: Đợi chúng tôi liên lạc với bạn (trong vòng 24h) để có thông tin đăng nhập;
$300/m

Total: $0 Thời gian quảng cáo

Họ tên
[ Back ]
New creditcard info:
S? CSC - Card Secure Code
Visa, Master, Discover:
3 s? cu?i m?t sau th?
American Express:
4 s? ? m?t tru?c th?

Billing info:

[ Quay ra ][ Quay ra ]

SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online