0   HỌCNAIL

QUẢNG CÁO

YELLOWPAGES

LIÊN HỆ

ĐĂNG NHẬP
Thông tin về banner
  • Phí đặt banner: $2000/m - cho tất cả các tiểu bang hoặc $300/m/bang đầu tiên + $200/m/bang bổ sung
  • Banner tương thích: thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính
  • Kích thước Banner: 360x150 (gif, png, jpeg, gif động)
  • Vị trí: Banner sẽ ngẫu nhiên, xoay hiển thị với banners khác trên tất cả các trang (tiểu bang, thành phố, zipcode)
  • Thiết kế Banner: Bạn có thể cung cấp banner của riêng mình hoặc chúng tôi có thể thiết kế banner này cho bạn $50/each
1: Chọn banner options bên dưới và thực hiện thanh toán
2: Gửi cho chúng tôi banner của bạn qua email (nếu bạn chọn tự thiết kế banner) và url của trang web của bạn
3: Đợi chúng tôi liên lạc với bạn (trong vòng 24h) để có thông tin đăng nhập;
$300/m

Total: $0 Thời gian quảng cáo

Họ tên
[ Back ]

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online