BaoNail.com » TX » Midland

                     CẦN GẤP THỢ NAILS NAM/NỮ. 


Thợ chân tay nước từ $1,000/week - $1,500/weekThợ bột từ $1,200/week- $1,700/week. Thợ chân tay nước chỉ nhận thợ nữ only. Tiệm khu Mỹ trắng, tip rất cao. Có chỗ ở nếu cần.

 Vui lòng liên lạc 432-689-7779 (cell) hoặc (cell) 432-599-9638.Tho gọi đi làm liền.

 Xin cảm ơn.

Glamour Nail & Spa
3116 N Loop 250 W
Midland, TX - 79707
©2007-2018 Bản quyền thuộc về BáoNail Online
Terms of use | Privacy policy