0,   PHOTO, VIDEO

Bán Tiệm - Địa Điểm Tốt, Giá Cao & Rent Rẻ
Ad ID: 152387  Cập nhật: Jun/18/2017
Vì cần dọn đi TB khác nên chúng tôi cần bán tiệm. Giá hiện tại cao, khách hoàn toàn Mỹ trắng, tip cao và rent rất rẻ. Địa điểm nằm trên đường chính đi vô Town Hudson, NH. Nằm trong trung tâm retail. Trong plaza đông khách, kế nhà hàng(T-Bones)nổi tiếng nhất vùng. Nếu quý vị có nhà hùng kinh doanh ngành nails. Xin vui lòng gọi cho chúng tôi. Tiệm: Bấm vào đây xem số phone (gặp Ms. Nguyen)
Ngày/giờ làm việc:
Mon-Fri: Mon-Fri: 10:00 AM - 7:00 PM
Sat: 9:30 AM - 5:00 PM
Sun: 10:00 AM - 4:00 PM

Belle Nails & Spa
77 Lowell Rd
Hudson, NH - 03051

(Maynard, MA) - 22 miles
CẦN SANG TIỆM NAIL.
Bán Tiệm - Địa Điểm Tốt, Giá Cao & Rent Rẻ
CẦN THỢ NAIL GẤP GẤP GẤP!!
CẦN NHIỀU THỢ NAILS
CẦN THỢ NAILS GẤP!
Cần Sang Tiệm & Cần Thợ Nail
**** CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP ****
Cần thợ nail & Cần sang tiệm nails!
(Salisbury, MA) - 30 miles
CẦN SANG TIỆM GẤP!!! 48K!!!!
(Merrimack, NH) - 8 miles
Cần thợ nails gấp (Merrimack new hampshire )
Regal Nails (Epping, NH) - 27 miles
CẦN THỢ NAILS
Cindy's Nails (York, ME) - 47 miles
CẦN THỢ NAIL GẤP :
Davi Nail (Somersworth, NH) - 43 miles
Bán Tiệm Nail
Roy Nails (Concord, NH) - 32 miles
Thợ bột $800.
Exotic 9 Nails (Derry, NH) - 11 miles
Cần thợ nails 🌹🌹🌹
Regal Nails (Epping, NH) - 27 miles
Cần thợ nails gấp!!! (Epping, NH)
🌸🌸🌸 Cần nhiều thợ nail lương up to $1,600/week
Julie (Middleton, MA) - 24 miles
Cần Thợ Nails
Ritz Med Spa (Walpole, MA) - 43 miles
CẦN THỢ NAIL !!!
Cần thợ nails gấp (Pureluxe Nails Mall of NH)
CẦN THỢ NAIL GẤP !!!
CẦN THỢ NAILS
Regal Nails (Concord, NH) - 32 miles
Cần Thợ Nails
CẦN THỢ NAILS
Sang tiệm Nails
Cần Tuyển gấp 2 Thợ Nail
CẦN THỢ NAILS NỮ
Jade Nails (Concord, NH) - 32 miles
Cần thợ bột,thợ chân tay nước
(Westford, MA) - 11 miles
Cần thợ tay chân nước