0,   PHOTO, VIDEO

CẦN THỢ NAIL !
Ad ID: 152373  Cập nhật: Jun/18/2017
**Cần thợ nail lam chân tay nước, bao lương $800.00/week trên ăn chia tùy theo khả năng.
Ở xa có chỗ ở. Cách chỗ làm lái xe 10phút.

**Xin liên lạc: Bấm vào đây xem số phone
Cell Bấm vào đây xem số phone

Classy Nails And Spa
1663 Savannah Hwy Ste 4
Charleston, SC - 29407

POSH Nail Lounge-Cần gấp thợ nail
Lee Nails (Beaufort, SC) - 45 miles
CẦN THỢ NAILS GẤP!
CẦN THỢ NAIL !
CẦN THỢ NAILS GẤP ! Licensed nail techs needed ASAP
Cần thợ nail- Help wanted.
Cần Thợ Nail Gấp!!!
(Port Royal, SC) - 48 miles
Cần thợ Nail gấp và bán tiệm Nail
CẦN THỢ NAILS & CẦN SANG TIỆM
CẦN THỢ NỮ GẤP ( new )
CẦN THỢ NAILS
Cần gấp thợ nail
City Nails
(Beaufort, SC) - 45 miles
BAO LUƠNG TỪ $4,000--$6,000 /THÁNG PHẢI CÓ BẰNG. CẦN GẤP TIỂU BANG SOUTH CAROLINA
Johns Island (SC)
Cần Thợ Nails Có Bằng "SC"
Cần thợ nail có bằng SC.
CẦN THỢ NAILS
Cần Thợ Nail ( Nữ )
Cần thợ nail
CẦN THỢ NAILS INCOME Bảo đảm trên $5,000/thang
J Nails (Charleston, SC) - 6 miles
CẦN THỢ NAILS
CẦN THỢ NAIL NỮ GẤP, GẤP !!!
CẦN BÁN TIỆM!CẦN THỢ NAM NỮ
CẦN THỢ NAIL!!!
Cần gấp thợ nail có bằng
Cần Thợ Nails