Oklahoma
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
 CẦN SANG TIỆM NAIL.
Ad ID: 255552  Cập nhật: Nov/18/2022
Vì move đi tiểu bang khác cần sang tiệm Nail. Tiệm rộng 1200sqft, tiền rent 3500/tháng, có 5 bàn, 5 ghế... Hiện có 6 thợ. Income trên 30K/tháng.
Giá bán 30K ( có thể thương lượng).
Thật lòng mua xin gọi Hồng (cell) Phone ☎
Thank you.

Da Vi Nails
432 S George Nigh Expy
Mcalester, OK 74501
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAILS GẤP!!GỌI ĐI LÀM LIỀN.
BAO LƯƠNG $1200/tuần (income $$1200- $$2000/tuần)
CẦN SANG TIỆM NAIL.
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online