Cần thợ gấp
Ad ID: 152396  Cập nhật: Jun/18/2017
Cần 2 thợ nữ có bằng MN biết làm bột . TIệm khu mỹ trắng lương cao, tip hậu . Thợ bột bao $1000/tuần . Mọi chi tiết xin gọi phone Bấm vào đây xem số phone.

Dj Nails & Spa
187 Cheshire Ln Suite 500
Minneapolis, MN - 55441

Cần thợ gấp
CẦN THỢ NAIL GẤP, GẤP !!!
CẦN THỢ GẤP !!!
Tìm thợ nails nữ Gấp.
Bee Nails (Big Lake, MN) - 28 miles
Cần sang tiệm nails
G Nails (Saint Paul, MN) - 24 miles
Cần sang tiệm Nail, Cần thợ Nails.
Tb Nail (Rogers, MN) - 16 miles
CẦN THỢ NAIL !!!
Solar Nails (Savage, MN) - 17 miles
Cần thợ Nails gấp