CẦN THỢ NAILS GẤP!!!
Ad ID: 172135  Cập nhật: Sep/26/2017
Tiệm nails ở khu Plantation, khách mỹ trắng, tip hậu, thân thiện. Cần thợ bột(P&W càng tốt)+TCN, waxing làm lâu dài. Bao lương trên ăn chia. Có chỗ ở cho thợ nữ, có xe chở đi làm. Chủ vui vẻ, thợ không tranh giành. Xin liên hệ số phone tiệm: Bấm vào đây xem số phone hoặc Bấm vào đây xem số phone gặp Hưng

Elite Nails & Spa
817 N Nob Hill Rd
Fort Lauderdale, FL - 33324

CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP.
CẦN THỢ NAIL GẤP Ở PARKLAND, FL!!!
CẦN THỢ NAIL!!
CẦN THỢ GẤP. GẤP !!!
Cần Tìm Thợ Gấp Gấp Gấp !!.
CẦN THỢ NAIL GẤP !!!
Nail Salon for Sale / Sang Tiệm Nail
Nail Salon For Sale (Coral Springs Area)
Cần Thợ!!
CẦN THỢ NAILS.- HIRING NAIL TECHS.
Cần Thợ Nails Gấp Gấp Gấp !!!
Cần thợ nail bột và tay chân nước
CẦN THỢ NAIL!!
xxxxxxxxxx (Boca Raton, FL) - 24 miles
Cần sang tiệm Nails - Cần thợ nail gấp !
Cần thợ Nails gấp.
Cần thợ nail
Cần Sang Tiệm Nails
Cần thợ làm eyebrows eyelashes, tay chan nước , bột ( ăn chia 65%)
SANG TIỆM NAILS VÀ CẦN THỢ
CẦN NHIỀU THỢ NAILS GẤP GẤP !!!
Cần Thợ Gấp.
CẦN THỢ NAIL GẤP !!!
Cần thợ nails gấp & Có phòng cho thuê
CẦN THỢ NAILS GẤP.
Cần Thợ Nail Nữ / Fulltime or Parttime
Cần thợ nails Nam/Nữ !!
CẦN THỢ NAILS GẤP.
CẦN SANG TIỆM NAILS.
CẦN SANG TIỆM NAIL !!
CẦN THỢ NAILS
Cần Thơ Nails !!!
Đổi bằng Nail. (Red Nails Spa)
CẦN THỢ NAILS. (Boca Raton, Florida)
CẦN THỢ NAILS.
Sky Nails (Miami, FL) - 15 miles
Sky Nails & Spa Cần Thợ Nail Gấp!!
Cần thợ tay chân nước và thợ bột
CẦN THỢ BỘT GẤP
CẦN THỢ NAILS.
H K Nails (Sunrise, FL) - 4 miles
Cần thợ gấp!!!...Sunrise/Weston/DAVID
Vegas Nails (Davie, FL) - 7 miles
CẦN THỢ NAILS GẨ̉̉̉̀̀̃̃́́P, GẤP !!!!!
Salon for sale.
CON THO !!!!!!!!! TQ NAILs
Cần thợ nails!
CẦN THỢ NAILS GẤP!!!
CẦN THỢ NAIL GẤP !!!
CẦN THỢ NAILS
Cần thợ nail và thợ tóc.

Terms of use | Privacy policy
©2007-2016 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com