Minnesota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN THỢ NAILS GẤP!!
Ad ID: 238159  Cập nhật: Nov/07/2022
Cần thợ bột Có bằng Minnesota , khu mỹ trắng, giá cao p/w $60, fullset $50 ,fill $40 ,ombre $65+,dip $45+ Móng dài, dũa shape cộng thêm $...,có chỗ ở cho thợ, wifi. Bao lương (6000-7000)mùa đông , w2. 1 tuần 6 ngày .
Liên lạc Amy: Phone ☎
Cần thợ làm lâu dài.
Thank you.

Ibeach Tan & Nails
307 N Nokomis St
Alexandria, MN 56308
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAILS GẤP!!
CẦN THỢ NAILS- BAO LƯƠNG 6,500/THÁNG QUANH NĂM.
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online