0   PHOTO, VIDEO, HỌCNAIL

QUẢNG CÁO

YELLOWPAGES

LIÊN HỆ

ĐĂNG NHẬP
CẦN THỢ GẤP!!! bao lương quanh năm
Ad ID: 238159  Cập nhật: Mar/07/2019
Cần thợ làm 6 ngày 1 tuần, chủ nhật off, trên thì ăn chia, khu mỹ trắng, giá cao p/w $55, basic pedicure $30, ombre $60+,dip $40+ ...,có chỗ ở cho thợ, wifi, Liên lạc Amy: .tcn 3600-3800, bột 4000-4800. Cần thợ làm lâu dài
Thank you.

Ibeach Tan & Nails
307 N Nokomis St
Alexandria, MN 56308
FACEBOOKCẦN THỢ GẤP!!! bao lương quanh năm
Terms of use | Privacy policy
©2007-2019 BaoNail Online