0   PHOTO, VIDEO, HỌCNAIL

QUẢNG CÁO

YELLOWPAGES

LIÊN HỆ

ĐĂNG NHẬP
 Giúp Lấy Bằng Nail.Tóc.Facial.GED
Ad ID: 236137  Cập nhật: Mar/14/2019
IOWA BEAUTY SCHOOL
Kỷ niệm 10 thành lập trường, Hiện nay trường có các trương trình đặc biệt sau (giờ Nail $800 bằng Nail $4,000)(giờ tóc $1,500 bằng tóc $6,000)(giờ Facial $1,000 Bằng Facial $4,500)(Bang GED $1,000 up -$4,000) giúp cho những người Việt mới định tới Mỹ để hoà nhập vào cuộc sống nước Mỹ một cách nhanh nhất.
Hiện tại trường có lớp GED đổi bằng ,đặc biệt $100
Mọi chi tiết xin liên lạc Ricky . <5>Romeonguyen72@yahoo.com

BaoNail.com

Des Moines, IA 50320
FACEBOOKTiệm đông khách cần gấp nhiều thợ Nails
Giúp Lấy Bằng Nail.Tóc.Facial.GED
CẦN THỢ NAILS !!!!!!!!!!!!!!!!
CẦN THỢ NAILS!!
Terms of use | Privacy policy
©2007-2019 BaoNail Online