Virginia
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
  CẦN BÁN TIỆM NAIL FOR SALE NAIL SALON
Ad ID: 256105  Cập nhật: Jun/06/2024
Cần bán tiệm nails cách NC 2 tiếng lái xe... vì không có người trông coi.
Tiệm rộng 1,400 sqt, có 6 bàn, 10 ghế, supply đủ làm thêm 2 năm.
Tiệm đa số Mỹ trắng, tips cao. Tiền rent rẻ.
Thật lòng mua xin liên lạc: Phone ☎ .
Nail salon for sale located 2 hours drive from North Carolina... due to lack of supervision.
The salon is 1,400 sqft, with 6 tables, 10 chairs, and enough supplies for an additional 2 years.
The clientele is mostly Caucasian Americans with high tips. Rent is cheap.
Serious buyers please contact: Phone ☎ .


Lux Nails
1155 North 4th Street Ste 103
Wytheville, VA 24382
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]

CẦN BÁN TIỆM NAIL
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online