North Dakota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
 CẦN THỢ NAIL
Ad ID: 243210  Cập nhật: Dec/05/2022
Cần thợ xuyên bang (North Dakota) KN bột, TCN, Gel, Wax. Có chỗ ở cho thợ. Car pool. Bao $1500/tuần, trên chia 6/4. Income $1800-$3200/tuần chia rồi tuỳ khả năng. Tiệm giá cao tip hậu. Gel Pedi $50-$100. Gel Mani $45-$85. FS $65-$125. Dipping $55-$95
Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết:
Phone ☎
Thank you

Nail Envious
3210 27th St West #108
Williston, ND 58801
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAIL
CẦN THỢ NAILS !!! BAO LƯƠNG $1,500-$1,800/tuần
Cần thợ nails
VIP Nail & Spa
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online