CẦN THỢ NỮ GẤP !!!
Ad ID: 152414  Cập nhật: Jun/19/2017
CẦN THỢ NỮ GIỎI. BAO LƯƠNG NẾU CẦN TỪ $700-$850 HƠN ĂN CHIA TUỲ KHẢ NĂNG. CÓ PHÒNG CHO THỢ Ở XA. KHÁCH MỸ TRẮNG, LỊCH SỰ, TIP HẬU. CÁCH SAN JOSE 2 TIẾNG, CÁCH LOS ANGELES 3 TIẾNG. SANTA ANA 4 TIẾNG.
SỐ PHONE TIỆM : Bấm vào đây xem số phone

Nail Envy
205 Oak Hill Rd
Paso Robles, CA - 93446

CẦN THỢ NAIL GẤP
CẦN THỢ NỮ GẤP !!!
CẦN SANG TIỆM NAIL!
Cần thợ nail gấp.
Cần nhiều thợ bột và nhiều thợ chân tay nước giỏi, vợ chồng càng tốt.
CẦN THỢ NAIL!!!
Cần thợ nails nữ biết làm TCN! Cần sang tiệm!
CẦN THỢ NAILS GẤP.
CẦN SANG TIỆM NAIL.
Les Nails (Atascadero, CA) - 10 miles
Cần thợ Nails
Cần Thợ Nails Nữ