Cần bán tiệm nails gấp.
Ad ID: 158489  Cập nhật: Jul/17/2017
Cần bán tiệm trên 281-thousand oak. ( Hollywood park city). Income trên 55k/tháng Tiệm có 8 thợ, 8 bàn, 11 ghế, 1 phòng wax, 1,500sqft, rent 2,800/tháng .
Xin liên lạc Bấm vào đây xem số phone.

Nails Studio
16111 San Pedro Ave, Suite 107
San Antonio, TX - 78232

CẦN THỢ NAIL GẤP
CHO SHARE PHÒNG!!
Cần bán gấp tiệm nail
(San Antonio, TX) - 3 miles
CẦN BÁN TIỆM NAIL!!!
M V Nails (San Antonio, TX) - 11 miles
CẦN THỢ NAILS
J Nails (San Antonio, TX) - 10 miles
News,News..Cần thêm thợ bột gấp!!
CÓ PHÒNG CHO SHARE.
CẦN THỢ NAIL GẤP !!! $3200/tháng hoặc hơn
Nail City (San Antonio, TX) - 17 miles
Cần Thợ Nails
Nail City (San Antonio, TX) - 17 miles
CẦN THỢ NAILS BIẾT LÀM BỘT
CẦN THỢ GẤP BAO LƯƠNG 4000/tháng
Cần Thợ Nails Gấp !!!
Cần Thợ Nails
Cần thợ bột gấp
(San Antonio, TX) - 16 miles
CẦN THỢ NAILS
(San Antonio, TX) - 15 miles
CẦN THỢ BỘT GẤP . New new new
Cần Thợ Nail Gấp!!
BÁN TIỆM NAIL!!
CẦN NHIỀU THỢ NAIL -LƯƠNG $5000-$6000/THÁNG.
Bao lương $5,000/tháng có khả năng $6,000 up
Cần bán tiệm nail và cần thợ nail gấp!!
(San Antonio, TX) - 9 miles
Cần bán tiệm gấp.
CẦN BÁN TIỆM NAIL ($60,000)
CẦN NHIỀU THỢ NAIL GẤP!
Cần thợ nail gấp
Cần Thợ nails gấp.!
CẦN THỢ NAILS GẤP.
CẦN THỢ NAILS NAM/NỮGẤP.
CẦN THỢ NAIL GẤP!!!
J Nails (New Braunfels, TX) - 25 miles
$4000 - $7000 tháng - CẦN THỢ NAILS
Cần thợ nails
CẦN NHIỀU THỢ NAIL GẤP! $$4500/tháng and UP
Cần bán tiệm nails gấp.
CẦN GẤP THỢ NAILS NAM/NỮ.
CẦN THỢ NAIL!!!
Cần Thợ Nails Gấp
CẦN THỢ NAIL GẤP!!!
CẦN GẤP NHIỀU THỢ NAIL !! $4500/tháng N Up
CẦN THỢ NAIL GẤP !!! $4500/tháng N Up
Luxx Nail Bar
(Cibolo, TX) - 15 miles
TIỆM MỚI KHAI TRƯƠNG, SANG TRỌNG CẦN TUYỂN THỢ
Cần thợ nails !!!.
CẦN GẤP, GẤP, GẤP, THỢ TAY CHÂN NƯỚC.
Cần thợ nail gấp
CẦN THỢ GẤP..GẤP..GẤP !!
Cần gấp thợ, bao lương
CẦN THỢ NAIL !!!
(San Antonio, TX) - 9 miles
Cần thợ nail hoặc share phòng