0   PHOTO, VIDEO, HỌCNAIL

QUẢNG CÁO

YELLOWPAGES

LIÊN HỆ

ĐĂNG NHẬP
CẦN THỢ NAILS GẤP
Ad ID: 241231  Cập nhật: Mar/15/2019
Tiệm Rose Nails vùng Colorado Springs, Khu Mỹ trắng, giá làm cao, tip hậu, không tranh giành, có POS system chia turn. Cần gấp thợ bột , dip va thợ Chân tay nước. Bao lương hoặc ăn chia tuy ý. Lương trung bình $900-1200/tuần 6 ngày. Tiệm đóng cửa Sunday.
Xin gọi hoặc text Cindy: Cell
Work: .
Thank you

Rose Nails
5713 North Academy Boulevard
Colorado Springs, CO 80918
FACEBOOKCÓ CHỖ Ở, BAO LƯƠNG $1,200/TUẦN!!! THỢ XUYÊN BANG OK!
CẦN THỢ NAILS GẤP !!!
CÓ CHỖ Ở, BAO LƯƠNG $1,200/TUẦN!!! THỢ XUYÊN BANG OK!
CẦN THỢ NAIL GẤP!!! NEWWW!!
Cần sang tiệm Nails.
CẦN THỢ NAILS!!!
CẦN THỢ NAILS GẤP
Sky Spa (Pueblo, CO) - 43 miles
Cần thợ gấp 1,500/week
Cần Thợ Nail Gấp !!!
CẦN NHIỀU THỢ NAIL GẤP.
Davi Nails (Canon City, CO) - 39 miles
CẦN THỢ NAIL NAM NỮ !!!
Tk Nails (Monument, CO) - 12 miles
CẦN NHIỀU THỢ NAILS. LƯƠNG TỪ $1000-$1300/TUẦN
Cần thợ Nails-Bán tiệm Nails.
Cần thợ nails gấp!
CẦN SANG TIỆM NAILS.
CẦN THỢ NAILS !!!!!!
CẦN THỢ NAIL GẤP...GẤP....GẤP !!!
Terms of use | Privacy policy
©2007-2019 BaoNail Online