CẦN NHIỀU THỢ NAILS GẤP!!!GẤP
Ad ID: 158479  Cập nhật: Jul/17/2017
TIỆM Ở COOKVILLE TENNESSEE, KHU MỸ TRẮNG, ĐANG CẦN GẤP NHIỀU THỢ CÓ KINH NGHIỆM CẦN CÓ BẰNG TENNESSEE, BAO LƯƠNG TỪ $900-$1200 TUỲ THEO KHẢ NĂNG HƠN ĂN CHIA. KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC VUI VẼ VÀ CÓ CHỔ Ở CHO THỢ Ở XA NẾU CẦN.
XIN VUI LÒNG LIÊN LẠC:
(DŨNG) Bấm vào đây xem số phone or
(TUYẾT) Bấm vào đây xem số phone Call or Text
TIỆM Bấm vào đây xem số phone

Roses Nail Spa
410 W Jackson St Ste B
Cookeville, TN - 38501

Mimi Nails (Lebanon, TN) - 45 miles
Cần thợ nail gấp full time hay part time!
Cần thợ nail biết làm đủ thứ!
CẦN NHIỀU THỢ NAILS GẤP!!!GẤP
CẦN THỢ NAIL GẤP BAO LƯƠNG $1000-1500/TUẦN !!!
Tm Nails (Crossville, TN) - 29 miles
CẦN THỢ NAIL GẤP !!! LƯƠNG TỪ $4,000-$6,000/tháng
CẦN SANG TIỆM NAIL.