0,   PHOTO, VIDEO

CẦN GẤP THỢ NAILS
Ad ID: 152401  Cập nhật: Jun/18/2017
Cần gấp thợ bột kinh nghiệm, và thợ tay chân nước ở thành phó Gillette, WY . Khách trắng, giá cao, típ hậu . Lương up to $1,200/tuần. Có phòng riêng, cần thợ lâu dài .

Liên lạc Linda: Bấm vào đây xem số phone(Cell)

Top Nails & Spa
2007 S Douglas Hwy #150
Gillette, WY - 82718

CẦN GẤP THỢ NAILS
(Gillette, WY) - 0 miles
CẦN BÁN TIỆM NAILS