North Dakota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...

CẦN THỢ NAILS !!! BAO LƯƠNG $1600 -$1,800/tuần!
Ad ID: 243121  Cập nhật: May/05/2023
Cần thợ nails làm tay chân nước và thợ bột, tiệm khu mỹ trắng 99%, giá cao, tip nhiều, bao lương $1,600- $1,800/tuần.
Có chỗ ở (phòng riêng) cho thợ ở xa.
Bao ăn ở (free).
Xin vui lòng liên lạc Phone ☎ (cell) or Phone ☎ .
Thank you.

Top-q-nails
1681 3rd Avenue West
Dickinson, ND 58601
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAILS !!! BAO LƯƠNG $1600 -$1,800/tuần!
CẦN GẤP thợ làm TCN +DIP bao lương $1300 & up
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online