0,   PHOTO, VIDEO

CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ, VỢ CHỒNG (CÀNG TỐT)
Cần Sang Tiệm Nail :
Bán tiệm nails!
CẦN THỢ NAILS
Cần bán tiệm và cần thợ nails, hair,facial, wax,eyelashes extension
Cần sang tiệm nail và cần thợ nail.
CẦN SANG TIỆM NAILS GẤP!
Cần Thợ Nails Gấp...Tiệm Đóng Chủ Nhật
CẦN THỢ NAILS(BAO LƯƠNG 1.200/6ngày)
Bán tiệm Nails Omaha,Ne.
Chuyên bán sỹ hard liners ..dạng vuông hay tròn
Sang tiệm nail $80,000
Cần Sang Tiệm Nails.
Cần thợ nails
CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ, VỢ CHỒNG (CÀNG TỐT)
Cần Sang Tiệm Nail :
Bán tiệm nails!
CẦN THỢ NAILS
Cần bán tiệm và cần thợ nails, hair,facial, wax,eyelashes extension
Cần sang tiệm nail và cần thợ nail.
CẦN SANG TIỆM NAILS GẤP!
Cần Thợ Nails Gấp...Tiệm Đóng Chủ Nhật
CẦN THỢ NAILS(BAO LƯƠNG 1.200/6ngày)
Bán tiệm Nails Omaha,Ne.
Chuyên bán sỹ hard liners ..dạng vuông hay tròn
Sang tiệm nail $80,000
Cần Sang Tiệm Nails.
Cần thợ nails