Cần Sang Tiệm Nail !! 12 Thợ, Serious buyer Only!!
Bao lương $5,000/tháng có khả năng $6,000 up
CẦN SANG TIỆM NAIL
Bao lương $1,000-$1,400/tuần.
Cần gấp thợ nail !!!
CẦN THỢ NAIL !!! NEW...NEW...NEW
CẦN THỢ NAIL GẤP GẤP GẤP !!!
Bao Lương $1000-$1,200/ tuần ở Free GẤP !!! GẦP!!! GẦP!!!
Cần Thợ Nails !!!
Bán tiệm và cần thợ Nails
CẦN THỢ ( ĐẢM BẢO INCOME ỔN ĐỊNH )
CẦN THỢ NAILS !!!
Cần sang tiệm nails
CẦN THỢ NAIL GẤP! GOOD LOCATION!
Bán tiệm nail
Cần THỢ NAIL GẤP!!!!!
CẦN THỢ NAILS GẤP.
CẦN GẤP THỢ NAILS
CẦN THỢ NAIL !!!
CẦN THỢ BỘT GẤP GẤP GẤP
Cần sang tiệm nails.
Cần thợ nail nữ giỏi bột!!
Soho Nail Lounge Cần thợ nails gấp!!!
CÓ PHÒNG CHO SHARE.
NEW NEW NEW ! $1200/WEEK
Cần Thợ Nails Gấp !!!
CẦN BÁN TIỆM NAIL !!!
CẦN SANG TIỆM NAILS+CẦN THỢ NAILS
CẦN THỢ GẤP BAO LƯƠNG 4000/tháng
CẦN NHIỀU THỢ NAIL -LƯƠNG $5000-$6000/THÁNG.
Cần thợ nail/ NAIL TECH NEEDED pay weekly
CẦN BÁN TIỆM NAIL GẤP!!$25K( GIÁ CẢ THƯƠNG LƯỢNG)
BÁN TIỆM NAILS ! CẦN THỢ NAIL ! Cách BELLAIRE 15 Phút , Cách MALL GALLERIA 15 Phút , Gan Cho VIỆT HOA 10 Phút , Cách Chợ HỒNG KÔNG 5 ( 22 P ) Cách Làng THÁI XUÂN 20 Phút
Cần bán tiệm nails 6 ghế 4 bàn
CẦN THỢ NAIL GẮP !!
CẦN THỢ NAILS GẤP GẤP GẤP!!
Cần gấp thợ Nails Nữ.
Cần Tuyển Thợ.
Cần Thợ Nail Houston and Bellaire!!
Sang tiệm Nail.
CẦN THỢ GẤP!
(xxxTX)
CẦN SANG TIỆM NAIL...
CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ!!!
CẦN THỢ NAIL
$750- $1000/ Week (Pearland)
CẦN THỢ NAIL GẤP!!!
CẦN THỢ NAIL GẤP, GẤP !!!
TIỆM SẮP KHAI TRƯƠNG!CẦN TUYỂN THỢ NAILS
CẦN THỢ NAIL Nam/Nữ ở Midland TX
Cần gấp thợ bột và thợ chân tay nước.
CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP
CẦN SANG TIỆM NAILS GẤP, GẤP, GẤP.
Cần Thợ Nails !!!
Bán tiệm và cần thợ Nails
CẦN THỢ ( ĐẢM BẢO INCOME ỔN ĐỊNH )
CẦN THỢ NAILS !!!
Cần sang tiệm nails
CẦN THỢ NAIL GẤP! GOOD LOCATION!
Bán tiệm nail
Cần THỢ NAIL GẤP!!!!!
CẦN THỢ NAILS GẤP.
CẦN GẤP THỢ NAILS
CẦN THỢ NAIL !!!
CẦN THỢ BỘT GẤP GẤP GẤP
Cần sang tiệm nails.
Cần thợ nail nữ giỏi bột!!
Soho Nail Lounge Cần thợ nails gấp!!!
CÓ PHÒNG CHO SHARE.
NEW NEW NEW ! $1200/WEEK
Cần Thợ Nails Gấp !!!
CẦN BÁN TIỆM NAIL !!!
CẦN SANG TIỆM NAILS+CẦN THỢ NAILS
CẦN THỢ GẤP BAO LƯƠNG 4000/tháng
CẦN NHIỀU THỢ NAIL -LƯƠNG $5000-$6000/THÁNG.
Cần thợ nail/ NAIL TECH NEEDED pay weekly
CẦN BÁN TIỆM NAIL GẤP!!$25K( GIÁ CẢ THƯƠNG LƯỢNG)
BÁN TIỆM NAILS ! CẦN THỢ NAIL ! Cách BELLAIRE 15 Phút , Cách MALL GALLERIA 15 Phút , Gan Cho VIỆT HOA 10 Phút , Cách Chợ HỒNG KÔNG 5 ( 22 P ) Cách Làng THÁI XUÂN 20 Phút
Cần bán tiệm nails 6 ghế 4 bàn
CẦN THỢ NAIL GẮP !!
CẦN THỢ NAILS GẤP GẤP GẤP!!
Cần gấp thợ Nails Nữ.
Cần Tuyển Thợ.
Cần Thợ Nail Houston and Bellaire!!
Sang tiệm Nail.
CẦN THỢ GẤP!
(xxxTX)
CẦN SANG TIỆM NAIL...
CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ!!!
CẦN THỢ NAIL
$750- $1000/ Week (Pearland)
CẦN THỢ NAIL GẤP!!!
CẦN THỢ NAIL GẤP, GẤP !!!
TIỆM SẮP KHAI TRƯƠNG!CẦN TUYỂN THỢ NAILS
CẦN THỢ NAIL Nam/Nữ ở Midland TX
Cần gấp thợ bột và thợ chân tay nước.
CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP
CẦN SANG TIỆM NAILS GẤP, GẤP, GẤP.