0,   PHOTO, VIDEO

CẦN THỢ NAIL !!!
Ad ID: 152366  Cập nhật: Jun/18/2017
Cần thợ nail kinh nghiệm biết làm bột Pink&White , tay chân nước, shellac. Bao lương $1,000/tuần (6ngày) hơn chia 6/4. Chỗ ở đàng hoàng, phòng riệng và có internet, không khí làm việc vui vẻ, khu Mỹ trắng, tip cao.
Xin liên lạc: Vân Bấm vào đây xem số phone.

Beauty Spa Nail
2308 W 3rd St
Elk City, OK - 73644

(Sherman, TX) - 195 miles
CẦN THỢ NAILS GẤP GẤP GẤP!!
CẦN THỢ NAIL !!!
CẦN THỢ NAIL !!!
Lcd Nails (Elk City, OK) - 0 miles
Cần sang tiệm nails
CẦN THỢ NAIL!!!
CẦN THỢ NAIL GẤP