Cần Thợ Nails! Sept 7, 2017 !!!
Ad ID: 175528  Cập nhật: Oct/12/2017
Cần thợ tay chân nước, Gel/Shellac, biết làm bột càng tốt.
Bao Lương tùy theo tay nghề.
Khu Mỹ trắng, Lịch sự, Giá cao, Típ Cao, Chỗ làm không khí gia đình, Thoải mái.
Liên Lạc Sophia: Bấm vào đây xem số phone.

Cali Nails #1
7626 South Staples Street
Corpus Christi, TX - 78413

CẦN SANG NHÀ HÀNG!
Cần Gấp Thợ Nail Bao Lương Tùy Theo Tay Nghề !!!
Cần sang tiệm
CẦN THỢ NAIL!!!
CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ!!!gấp gấp gấp
CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP
CẦN THỢ NAIL GẤP!!!
CẦN GẤP GẤP NHIỀU THỢ NAIL!
CẦN GẤP THỢ BAO LƯƠNG $1,100/ tuần
CẦN THỢ NAILS
CẦN THỢ NAILS GẤP !!! NEW...NEW 8/14/2017
Tiptoe Nail (Sinton, TX) - 27 miles
BÁN TIÊM NAIL VÙNG SINTON, TEXAS
CẦN GẤP! GỌI ĐI LÀM NGAY! ☎
Cần Gấp Gấp Gấp Nhiều Thợ Nails
Cần gấp nhiều thợ Nails biết làm bột.
Cần sang tiệm nail và cần thợ gấp :8/14/2017
Cần Thợ Nails! Sept 7, 2017 !!!
Cần sang tiệm nail.
CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ NAIL TECHNICIAN NEEDED. $3200- $4000/MONTH
Cần sang Tiệm nail vùng Corpus Christi.
CẦN BÁN TIỆM NAIL!!NEW NEW
Cần sang 50% cổ phần tiệm nails
Qnails&spa (Portland, TX) - 16 miles
Cần Thợ Nail , dipping powder !
Cần thợ nail làm ở vùng biển Portland.tx
CẦN THỢ NAILS GẤP!
CẦN THỢ NAILS GẤP !!! NEW...NEW 8/14/2017
CẦN THỢ NAILS GẤP GẤP !!!
CẦN THỢ NAIL.
CẦN THỢ NAIL!!! GẤP GẤP GẤP
CẦN THỢ CHÂN TAY NƯỚC

Terms of use | Privacy policy
©2007-2016 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com