0   PHOTO, VIDEO, HỌCNAIL

QUẢNG CÁO

YELLOWPAGES

LIÊN HỆ

ĐĂNG NHẬP
Cần thợ nails Wyoming bao lương $5,000/tháng!
Ad ID: 233467  Cập nhật: Feb/07/2019
Cần thợ nails giỏi bột có kinh nghiệm! Chỗ ở cách tiệm 3 phút. Khu mỹ Trắng 100%. Tips cao.Giá cao. Fullset gel $45 , pedi $30-$50. Bao lương $5,000/ tháng. Có chỗ ở cho thợ ở xa.
Liên lạc: Katie or Steven . Thank you

Davi Nails
2300 S Douglas Hwy
(Super Walmart)
Gillette, WY 82718
FACEBOOKCần thợ nails gấp (New)
Davi Nails (Gillette, WY) - 0 miles
Cần thợ nails Wyoming bao lương $5,000/tháng!
Terms of use | Privacy policy
©2007-2019 BaoNail Online