Wisconsin
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ GẤP. CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ GẤP.
Ad ID: 240699  Cập nhật:
Cần gấp thợ nail nam/nữ biết làm bột, dip, chân tay nước, shellac, gel manicure... biết làm everything càng tốt. Thợ local càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Tiệm đông khách, khu mỹ trắng, tip cao.
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: Tiger và Mai
(cell) Phone ☎ hoặc (tiệm) Phone ☎ .
Xin cảm ơn.

Need to urgently nail workers, men/women know how to make dough, dip, pedi/mani, shellac, gel manicure...know how to do everything as well. Themed local as possible. Salary or split depending on ability. Crowded shop, white and beautiful area, high tip. For more information, please contact: Tiger and Mai (cell) Phone ☎ or (shop) Phone ☎ . Thank you.
Urgently need a male/female nail technician who knows how to make powder, dip, manicure, shellac, gel manicure... know how to do everything the better. Local workers better. Pay or share depending on ability. Busy shop, white beauty area, high tip. For more information, please contact: Tiger and Mai (cell) Phone ☎ or (store) Phone ☎ . Thank you. Need to urgently nail workers, men/women know how to make dough, dip, pedi/mani, shellac, gel manicure...know how to do everything as well. Themed local as possible. Salary or split depends on ability. Crowded shop, white and beautiful area, high tip. For more information, please contact: Tiger and Mai (cell) Phone ☎ or (shop) Phone ☎ . Thank you.


K Nails
2061 Mccoy Rd
Sun Prairie, WI 53590
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAILS NAM/NỮ, VỢ CHỒNG OK. !!!
CẦN THỢ GẤP...LƯƠNG CAO $1200-$1600
🆘🆘 CẦN THỢ NAILS✴️✴️
Nail 63
(Madison, WI) - 5 miles
Cần sang tiệm
CẦN THỢ TAY CHÂN NƯỚC GẤP GẤP!!!
CẦN TÌM THỢ!
Cần thợ nail làm ở Verona-Wisconsin.
Star Nails (Beaver Dam, WI) - 31 miles
CẦN THỢ NAILS GẤP
CẦN GẤP NHIỀU THỢ NAILS.
A D Nail (Oconomowoc, WI) - 40 miles
Cần thợ nails.
Cần Tìm Thợ Nails Gấp!!!
CẦN THỢ NAILS…!!!
Cần thợ làm everything, tiệm mở cửa 6 ngày
Tìm thợ nails
xxxxxxxxxx (Beloit, WI) - 47 miles
CẦN BÁN TIỆM NAIL!!!
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online