Wisconsin
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
Cần thợ gấp
Ad ID: 251146  Cập nhật: Jan/24/2023
Cần thợ gấp, cần thợ chân tay nước và thợ biết làm everything. Full-time va part-time. Có chỗ ở cho thợ. Vợ chồng ok. Bao lương $1000 - $1200/tuần (6 ngày, trên ăn chia) cho thợ làm everything, $800 - $1000/tuần (6 ngày, trên ăn chia) cho thợ làm chân tay nước.
*** Tiệm cũng cần một người quản lý.
Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi hoặc text (a. Hai) Phone ☎
Cảm ơn

Posh Nail Lounge
204 West Silver Spring Drive
Glendale, WI 53217
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAILS GẤP! GẤP!
Cần thợ gấp
CẦN THỢ NAIL GẤP GẤP GẤP!!!
CẦN BÁN TIỆM NAIL.
*Cần Thợ/ Cho mướn Station/
Cần thợ gấp gấp!!!
Cần bán tiệm gấp ở Milwaukee.
Khai thuế cá nhân liên bang và tiểu bang
CẦN THỢ NAIL GẤP !!!
CẦN THỢ NAILS GẤP! TAY CHÂN NUỚC va DIP
CẦN THỢ NAIL GẤP!!!
CẦN BÁN TIỆM NAILS !!!
Cần thợ Nail in Mequon, WI
Cần thợ bột
Cần bán tiệm gấp ở Mequon, WI !!!!
Usa Nails (Milwaukee, WI) - 8 miles
Cần thợ Nails gấp! gấp! gấp!
Cần thợ nails
Cần thợ Nails/ Nails technician needed
Nail Love (Milwaukee, WI) - 9 miles
CẦN GÂP THỢ NAILS (Tiệm gần bờ hồ, khách sang tip nhiều...
CẦN NHIỀU THỢ NAILS
Nails (Saint Francis, WI) - 10 miles
Bán tiệm nails gấp ‼️….
Lexi Nails (Brookfield, WI) - 10 miles
New… Cần tuyển thợ nails ở Brookfield, Wisconsin
CẦN THỢ NAILS !!!
CẦN TUYỂN THỢ GẤP !
Cần thợ Nail GẤP GẤP GẤP!!!!!
Cần Nhiều Thợ Nails.
CẦN THỢ NAILS GẤP GẤP GẤP !!!!!!
CẦN SANG TIỆM NAILS & CẦN THỢ NAILS GẤP
CẦN THỢ NAIL!
CẦN THỢ BỘT HOẶC TAY CHÂN NƯỚC
CẦN BÁN TIỆM!
GẤP GẤP BAO LƯƠNG GẤP GẤP
Cần người giữ trẻ. Cần một cô giữ
xxxxxxxxxx (Brookfield, WI) - 13 miles
CẦN BÁN TIỆM NAIL.
C Q Nails (New Berlin, WI) - 14 miles
CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP.
Tiệm cần nhiều thợ bột và chân tay nước.
CẦN THỢ NAIL + CẦN SANG TIỆM
CN Nail Spa (Franklin, WI) - 15 miles
CẦN THỢ NAILS NAM/NỮ, VỢ CHỒNG OK. !!!
Top Nails (Oak Creek, WI) - 15 miles
Cần thợ nail
Cần thợ nails .
CẦN SANG TIỆM NAILS Ở BROWNDEER
Cần Thợ Nail
CẦN THỢ NAILS GẤP!!
Cher Nails (Pewaukee, WI) - 18 miles
Cần sang tiệm Nails Salon ở:CHER
CẦN THỢ NAIL NAM/NỮ GẤP.-
CẦN THỢ NAILS…!!!
CẦN THỢ NAILS !!!
Jel Nails (West Bend, WI) - 24 miles
Cần thợ tiệm khách đông
💅💅CẦN THỢ GẤP
Cần thợ Nail bao lương $1,100 trở lên 6/ngày
Cần tìm thợ Nails Gấp!!!
A D Nail (Oconomowoc, WI) - 28 miles
Cần thợ nails.
Tìm thợ Nail gấp gấp !!!!!
CẦN GẤP NHIỀU THỢ NAILS.
Ivy Nails (Racine, WI) - 29 miles
CẦN THỢ NAILS!! NEW
CẦN THỢ NAILS.
Pro Nails (Plymouth, WI) - 44 miles
Cần tuyển thợ nữ gấp gấp!!!!
Cần thợ nails gấp, bao lương $1,400-week
Cần thợ bột và chân tay nước, bao lương 1,800/tuần
Cần gấp thợ Nail ở thành phố Lake Geneva, WI.

SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online