New York
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN THỢ NAILS !!! CẦN THỢ NAILS !!!
Ad ID: 234975  Cập nhật:
Tiệm trong mall khu sang, giá cao (full set $44, fill $34, combo M+Perdicure $45).
Cần nhiều thợ nails gấp (có kinh nghiệm). Lương bảo đảm $6000-$7000/tháng (mùa đông) và $7000-$8000/tháng (mùa hè) .
CÓ NHÀ CHO THỢ Ở XA.
Liên lạc TONY: Phone ☎ (work) or Phone ☎ (cell)
Thank you
Shop in luxury mall, high price (full set $44, fill $34, combo M+Perdicure $45). Need many nail technicians urgently (experienced). Guaranteed salary $6000-$7000/month (winter) and $7000-$8000/month (summer). HAVE A HOUSE FOR CARD IN A DIFFERENCE. Contact TONY: Phone ☎ (work) or Phone ☎ (cell) Thank you


Angeleah Nails
451 Colonie Center
Albany, NY 12205
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Cali Nail (Latham, NY) - 3 miles
Cần Thợ Nails 💅💅💅💅💅💅💅
Cần Thợ Nail Hoặc Sang Tiệm
CẦN SANG TIỆM NAIL !!!
CẦN NHIỀUTHỢ NAILS!!
Lucky Nails (Lee, MA) - 40 miles
NEW, CẦN THỢ NAILS GẤP !!!
CÂN THỢ NAIL
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online