Idaho
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
Cần Thợ Tiệm Nail - Meridian, Idaho Nail Technician Needed - Meridian, Idaho
Ad ID: 246368  Cập nhật: May/26/2024
CẦN THỢ GẤP!!!
- Có Nhiều Tiệm Nail ở Meridian và Eagle
Tiệm Khu Người Giàu, Chia Turn Rất Công Bằng.
Cần Nhiều Thợ làm Bột, Dip, Chân Tay Nước,
Nam or Nữ Okey! Tiệm Sẽ Bao Lương Theo Kinh nghiệm
Cần Thêm Thợ Làm Chủ Nhật - Trả Tiền Mặt

Ai có nhu cầu gọi hoặc nhắn: Phone ☎
Cám Ơn Nhiều!
URGENTLY HIRING!!!
- Multiple Nail Salons in Meridian and Eagle
Salons in Wealthy Area, Fairly Split Turn.
In need of Nail Technicians proficient in Acrylic, Dip, Manicure, Pedicure,
Male or Female Okey! Salon Will Provide Salary Based on Experience
Additional Technicians Needed for Sundays - Cash Payment

If interested, please call or text: Phone ☎
Thank You Very Much!


Creative Nail Bar
3035 W Mcmillan Road Suite 107
(McMillan and Ten Mile)
Meridian, ID 83646
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Cần Thợ Tiệm Nail - Meridian, Idaho
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online