South Carolina
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN SANG TIỆM NAIL CẦN SANG TIỆM NAIL
Ad ID: 257643  Cập nhật:
Vì không có thời gian chăm sóc gia đình con nhỏ nên cần sang lại tiệm nail nằm trong khu chợ Food Lion...Tiệm có 8 bàn, 8 ghế...khu Mỹ trắng...từ bàn ghế, máy giặt & sấy đều mới...vẫn còn bảo hành..supply đầy đủ...Nếu anh chị nào thật lòng có thiện chí muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Khalvin Phone ☎ . Xin để lại voicmail or text nếu không trả lời kịp...
Because I don't have time to take care of my family and children, I need to sell my nail salon located in Food Lion market...The shop has 8 tables, 8 chairs...White America area...from tables and chairs, washing machine & dryer all new...still under warranty..full supply...If you have a sincere desire to know more details, please contact Khalvin Phone ☎ . Please leave voicemail or text if not reply in time...


Diva Nails & Spa
212 Okatie Village Drive
Okatie, SC 29909
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAIL!!!
Cần thợ Nails
Le's Nails (Okatie, SC) - 0 miles
CẦN SANG TIỆM NAIL!!!
Cần thợ nails
CẦN THỢ NAIL SOUTH CAROLINA
CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP + CẦN THỢ NAIL
CẦN BÁN TIỆM NAIL
CẦN SANG TIỆM NAIL!!!
City Nails
(Beaufort, SC) - 19 miles
CẦN GẤP GẤP!!
Nail Spa (Walterboro, SC) - 46 miles
CẦN THỢ NAIL
Cần Gấp Thợ Nail Vùng Statesboro - GA 30458
Cần thợ Nail gấp lương $6,000 - $ 8,000
Cần tiệm thợ bột có kinh nghiệm!
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online