Mississippi
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN THỢ NAILS ! **NAIL TECHNICIAN NEEDED!**
Ad ID: 230439  Cập nhật: Jun/12/2024
Tiệm cần thợ nail nữ/nam, vợ chồng ok. Tiệm đông khách cần thợ biết làm bột và làm everything, bao lương $1500/tuần (6 ngày) hơn ăn chia.
Cần thợ làm lâu dài, chỗ làm vui vẻ thoải mái. Có phòng riêng và internet cho thợ ở xuyên bang.
Nếu muốn xin liên lạc số phone:
(cell) Phone ☎ or
(cell) Phone ☎ .
Thank you.
Salon is looking for female/male nail technicians, couples are welcome. Busy salon in need of nail technicians who can do acrylic and everything else, guaranteed salary of $1500/week (6 days) plus tips.
Looking for long-term employees, fun and comfortable working environment. Private room and internet provided for out-of-state technicians.
If interested, please contact:
(cell) Phone ☎ or
(cell) Phone ☎ .
Thank you.


Elegant'n Chic' Nails & Spa.
1708 Simpson Hwy 49n, Ste 1
Magee, MS 39111
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAILS !
CẦN THỢ NAIL GẤP
Magic Nails (Brandon, MS) - 32 miles
Cần gấp thợ nails!!!
Posh Nails (Brandon, MS) - 33 miles
Cần gấp nhiều thợ nails
Cần thợ nails
Cần thợ Nails gấp !
Cần gấp nhiều thợ Nails
Le Nails (Jackson, MS) - 41 miles
Cần tìm nhiều thợ nails gấp
Le Beau Nail Spa cần thợ nail
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online