North Dakota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
Cần Thợ Nail 701-306-3257. You need to know how to make flour, including the
Ad ID: 237287  Cập nhật:
Cần thợ nail có kinh nghiệm làm bột và dip powder, có lương tâm nghề nghiệp, phục vụ tốt và hoà đồng với người làm chung. Tiệm có khách, income từ $1500- $2500/tuần và có thể hơn tùy theo kinh nghiệm tay nghề, bao lương và ăn chia. Tiền tip cao từ $400-$600 per week và có thể hơn. Làm được trên 6 tháng BONUS $1000 dollars. Tiệm open 6 ngày 1 tuần, nhưng thợ có thể làm 5 ngày 1 tuần, closed Sunday. Cần có bằng nail ở North Dakota, nếu không có bằng sẽ hướng dẫn để đổi bằng North Dakota.
Tiệm đã mở trên 20 năm, giá cao và tip hậu, khách rất hiền và lịch sự. Tiệm mới remodel rộng rãi. Tiệm có quầy bar bán beer và rượu, có thể nâng tiền tip của các bạn lên.
Nếu thật muốn làm cho tốt và giá cao, liên lạc : Hạn Phone ☎ .
Thanks
Need nail technician who has experience in making powder and dip powder, has a professional conscience, good service and gets along with co-workers. The shop has customers, income from $ 1300- $ 2000 / week and can be more depending on experience, salary and sharing. High tips from $300-$400 per week and more. If you work for more than 6 months, you will have vacation with pay. The shop is open 6 days a week, but workers can work 5 days a week, closed Sunday. A North Dakota nail license is required, if you don't have one, instructions will be given to exchange it for a North Dakota license. The shop has been open for over 20 years, the prices are high and the tips are good, the customers are very gentle and polite. Newly remodeled spacious shop. The shop has a bar that sells beer and wine, which can raise your tip. If you really want to do it well and have a high price, contact: Term Phone ☎ . Thanks


Fashion Nails
1410 9 Street, East #507
West Fargo, ND 58078
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Q Nail & Spa (Fargo, ND) - 1 miles
CẦN THỢ GẤP💅🏻
Cần Thợ Nail (Income $75K - $90K /Year)
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online