Wisconsin
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
 Lương $1800 đến 2500 tuần.
Ad ID: 261558  Cập nhật: Mar/18/2023
Cần thợ Bột hoặc Tay chân nước Gel hoặc thường. Thợ giỏi Bột hoặc giỏi TCN Gel thì có thể làm hơn $2000 tuần. Khách trắng 100%. Good tips. Có phòng riêng cho thợ ở xa đến. Đi chung xe nếu cần giúp. Bạn vui lòng gọi (TRACY) Phone ☎ Để biết thêm chi tiết . Cám ơn nhiều.

Lux Spa Nails
15838 Us Hway 63 Hayward Wi
Hayward, WI 54843
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Lương $1800 đến 2500 tuần.
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online