South Dakota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN GẤP THỢ NAILS LƯƠNG $7,000 Up Need nail technician who knows how to make powder
Ad ID: 259390  Cập nhật:
Cần thợ nail biết làm bột everything, bao lương $1500 & up /tuần, hơn ăn chia 6/4. Thợ TCN + Dip, bao lương $1300 &up tuần hơn ăn chia 6/4. Có chỗ ở thoải mái + internet. Tiệm nằm khu Mỹ trắng sang, giá cao và tips hậu. Chỗ làm vui vẻ, không khí gia đình.
Liên lạc: Phone ☎ hoặc Phone ☎ (Johnny or Tuyển)
Need nail technician who knows how to make powder everything, salary $1800 & up/week, more than 6/4 split. Workers TCN + Dip, salary $1500 & weekly more than 6/4 split. Have comfortable accommodation + internet. The shop is located in the white American area, high prices and good tips. Fun place to work, family atmosphere. Contact: Phone ☎ or Phone ☎ (Johnny or Tuyen)


Luxury Nails
3828 6th Ave
Aberdeen, SD 57401
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online