Nebraska
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
Tiệm MAICA’s Nails & Spa “Cần thợ” Tiệm MAICA’s Nails & Spa “Cần thợ”
Ad ID: 258624  Cập nhật:
Tiệm mới remodel đẹp, sang, tại khu North 48th Lincoln...cần ACE làm bột và biết làm design, GEL-X (tiệm sẽ huớng dẫn tận tình nếu ACE cần chia sẻ nghề) và chân tay nước. Khách dễ chiụ, 90% Mỹ trắng. Gần khu Apartment mới sang trọng. Giá Nails và Pedicure cao (way làm nhẹ nhàng), tiền TIP khủng. Tiệm nhiều khách design và giá design đuợc trả thoã đáng nên ACE tha hồ sáng tạo. Tiệm làm việc trẻ trung rất vui vẻ, hoà đồng. Bao luơng thợ bột 1000/6 ngày. Xin gọi số Phone ☎ . Gặp Kelly. Thanks.
Newly remodeled beautiful, luxurious, in North 48th Lincoln area... need ACE to make powder and know how to do design, GEL-X (the shop will give dedicated guidance if ACE needs to share the profession) and water hands. Customers are easy to deal with, 90% of America is white. Near the new luxury apartment area. The price of Nails and Pedicure is high (the way to do it gently), the TIP money is terrible. The shop has many design customers and the design price is well paid, so ACE is free to be creative. The young office is very cheerful and sociable. Flour worker salary 1000/6 days. Please call Phone ☎ . Meet Kelly. Thanks.


Maica's Nails & Spa
2401 North 48th Street
Lincoln, NE 68504
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Cần sang tiệm
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online