Oregon
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN THỢ NAILS. Need workers, hands and feet, dip, know how to do
Ad ID: 250565  Cập nhật:
Cần thợ nail chân tay nước, dip, biết làm everything càng tốt luôn, không phân biệt nam/nữ, già trẻ, có bằng nail tiểu bang Oregon (Làm tại Hermiston, Oregon, zipcode 97838). Lương từ $1300/6 ngày + tips trở lên. Biết làm eveything lương tay nghề cứng từ $9000/ tháng trở lên. Tiệm open từ 9am-6 pm, đóng cửa Chủ nhật.
Liên hệ Phone ☎ hoặc (cell phone) Phone ☎ Nếu có gì thắc mắc mắc nha.
Thank you 😉!
Need workers, hands and feet, dip, know how to do everything as much as possible, regardless of men, women, young and old, have a nail degree in Oregon (Made in Hermiston, Oregon, zipcode 97838). Salary from $ 1300/6 days + tips or more. Shop is open from 9am to 6pm, closed on Sunday. Contact Phone ☎ or (cell phone) Phone ☎ if you have any questions. Thank you 😉!


Nail Fantasy

Hermiston, OR 97838
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online