New York
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
Gần tuyển thợ nail gấp My shop is almost recruiting nail technicians who
Ad ID: 258308  Cập nhật:
Tiệm em gần tuyển thợ nail biết làm hết tất cả. Full time hay part time cũng OK luôn. Thợ biết làm hết (Design, Ombre, móng dài, và những trend mới) bao lương $1200/tuần (6 ngày), trên ăn chia. Tiệm làm mùa hè income $1500/tuần trở lên. Ông bà chủ trẻ, rất thỏa mái. Chỉ làm khách hẹn thôi 😊. Tiệm nhiều thợ, làm rất vui vẻ, bảo đảm không dành khách.

Tiệm nằm ở khu nhà giàu Orchard Park NY (Buffalo Bills). Tiệm đông khách, giá cao, tip sang, design nhiều và nhiều chân tay nước.

Vui lòng liên lạc: Phone Phone ☎ Gặp Mai or Phone ☎ gặp Cương
My shop is almost recruiting nail technicians who know how to do everything. Full time or part time is ok. Workers know how to make all the salary $ 1200/tuan (6days), on sharing. Summer shop income $1500/tuan or more. The owners are young, very comfortable, Just making an appointment 😊. The shop has many workers, very happy to do it, guaranteed not to spend customers. Orchard Park NY rich shop (Buffalo Bills). The shop is crowded, the price is high, the tip is luxurious, the design is many, and there are many hands and feet. Please contact: Phone ️ Meet Mai or ️ meet Cuong


Nail Max
3835 Mckinley Parkway
Buffalo, NY 14219
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Cần thợ khu Hamburg New york
Sky Nails Cần Tuyển Thợ
Dazz Nails Spa (Cheektowaga NY)
CẦN TUYỂN THỢ NAIL GẤP
CẦN TUYỂN THỢ NAIL GẤP
Tìm thợ nails
Cần Thợ Nails Lockport !!!
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online