Minnesota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN THỢ NAILS GẤP!! The salon is in need of 4 nail technicians. Dough
Ad ID: 247445  Cập nhật:
Tiệm đang cần thợ nails.
Thợ bột hoặc tay chân nước.
Có bằng Minnesota.
Vợ Chồng ok.
Có chỗ ở cho thợ ở xa.
Bao Lương $1,200-$1,500/tuần (6 ngày).
Hơn ăn chia.
Xin liên lạc Hải Phone ☎ or Thuy Phone ☎
Thank you.
The salon is in need of 4 nail technicians. Dough workers or water legs. Have a Minnesota Degree. Husband and wife ok. There is accommodation for workers far away. Bao Luong $ 1,200- $ 1,500 a week (6 days). Than eat split. Please contact Hai Phone ☎ or Thuy Phone ☎ Thank you.


Nails By Jordan
1780 E Madison Ave Suite #3
(By Hobby Lobby)
Mankato, MN 56001
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Lương hơn $2000/tuần. Cần gấp thợ tay chân nước, gel
Lương $1800 trở lên, thợ đủ thứ hoặc Tcn, Gel
CẦN THỢ GẤP...LƯƠNG CAO
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online