Florida
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
  CHUYÊN BUILD TIỆM NAIL BÁN, NHÀ HÀNG VÀ THƯƠNG MẠI SPECIALIZING IN BUILDING NAIL SALONS, RESTAURANTS,...
Ad ID: 231820  Cập nhật: May/25/2024
Lee Construction với 25 năm kinh nghiệm trong nghề sẽ giúp Quý Khách từ A to Z.
- Nhận xây dựng ở nhiều tiểu bang như Florida, Tennessee, Alabama, Georgia, Louisiana, Ohio, Missisipppi, North Carolina, South Carolina...
- Xây dựng theo y khách hàng.
- Chất lượng cao, giá rẻ.

Hiện Công Ty đang có những địa điểm For Sale như:

#1- Apopka FL: Center mới 1,400 - 2,200 sqft.
Rent CAM: $ 6,400 - $9,600/tháng .
Tiệm sē có 10-18 spa và 10-16 bàn.
Tiệm sē mở khoảng Summer 2026.
Giá bán: $280k - $380k.

#2- Spring Hill /Weeki FL: Publix Center 2,800 sqft.
Rent CAM $ 8,600/tháng.
Tiệm sē có 18 spa chair, 18 bàn.
Tiệm sē mở khoảng tháng 7- 2024.
Giá bán: $415k

#3- Town Center Dothan AL: 1,200 - 2,400 sqft.
Rent CAM: $2,350 - $4,600/tháng.
Tiệm sē có 8 tới 16 spa, 8 tới 18 bàn.
Tiệm sē mở khoảng tháng 6-2024 .
Giá bán: $180k - $350k.

#4- Jacksonville FL: New Whole Food Grocery Center, 2,000 sqft.
Rent CAM: $10,400/tháng.
Tiệm sē có 16 spa, 16 bàn.
Tiêm sē mở khoảng tháng 1- 2025
Giá bán: $495k.

#5- Tallahassee FL: New Publix Center, 2,500 sqft.
Rent CAM: $5,500+/tháng
Tiệm sē có 16 spa, 16 bàn.
Tiệm sē mở khoảng tháng 11- 2024.
Giá bán: $350k

#6- Sanford FL: Town Center, 1,500 sqft.
Rent CAM: $4,600/tháng.
Tiệm sē có 12 spa, 12 bàn.
Tiệm sē mở khoảng tháng 10-2024.
Giá bán: $290k

#7- Ocala FL: new Spout grocery
2,000 Sqft.
Rent CAM: $ 7,600/ tháng
Tiệm sẽ có 16 spa, 14 bàn.
Tiệm sẽ mở Sumer 2026.

Xin liên lạc call /text Tony 904-982-5898 hoặc 904-898-6389
Lee Construction with 25 years of experience in the field will assist you from A to Z.
- We undertake construction projects in various states such as Florida, Tennessee, Alabama, Georgia, Louisiana, Ohio, Mississippi, North Carolina, South Carolina...
- Customized construction according to customer preferences.
- High quality at affordable prices.

Currently, the company has properties For Sale such as:

#1- Apopka FL: New Center 1,400 - 2,200 sqft.
Rent CAM: $6,400 - $9,600/month.
The salon will have 10-18 spa chairs and 10-16 tables.
Expected opening in Summer 2026.
Price: $280k - $380k.

#2- Spring Hill /Weeki FL: Publix Center 2,800 sqft.
Rent CAM $8,600/month.
The salon will have 18 spa chairs and 18 tables.
Expected opening in July 2024.
Price: $415k.

#3- Town Center Dothan AL: 1,200 - 2,400 sqft.
Rent CAM: $2,350 - $4,600/month.
The salon will have 8 to 16 spa chairs and 8 to 18 tables.
Expected opening in June 2024.
Price: $180k - $350k.

#4- Jacksonville FL: New Whole Food Grocery Center, 2.000 sqft
Rent CAM: $10.400/month
The salon will have16 spa chairs and16 tables
Expected opening in January2025
Price:$495k

#5-Tallahassee FL : New Publix Center ,2500sqft
Rent CAM:$5500+/month
The salon will have16spa chairs and16tables
Expected opening in November2024
Price:$350k

#6-Sanford FL :TownCenter ,1500sqft
RentCAM:$4600/month
The salonwillhave12spachairsand12tables
ExpectedopeninginOctober2024
Price:$290k

#7-OcalaFL:newSpoutgrocery2000Sqft
RentCAM:$7600/month
Thesalonwillhave16spachairsand14tables
ThesalonwillopenSumer2026

Please contact/call Tony at904-982-5898 or904-898-6389


BaoNail.com

Jacksonville, FL 32258
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN BÁN TIỆM NAIL!!!
Cần gấp...Bao lương trên chia 6,5.
CẦN THỢ NAIL GẤP,GẤP, GẤP ($5k Full-time)
CHUYÊN BUILD TIỆM NAIL BÁN, NHÀ HÀNG VÀ THƯƠNG MẠI
Cần Sang Tiệm Nail
CẦN SANG TIỆM NAIL GẤP
Cần Thợ Nails.
CẦN THỢ NAIL
CẦN bán gấp TIỆM NAIL!!! $140.000
Need Nail Technicians (ត្រូវកាជាងធ្វើក្រចក , 需要美甲师...
Cần thợ nail gấp
Tin Pham
(Jacksonville, FL) - 11 miles
Tin Pham - Professional Realtor
CẦN SANG TIỆM NAIL.
CẦN THỢ TAY CHÂN NƯỚC VÀ THỢ BỘT!
Cần thợ Nails gấp$Good income!! good tip ,now we are...
Cần sang nails suite
Cần thợ chân tay nước hoặc làm everything
P & L Nails (Macclenny, FL) - 34 miles
CẦN SANG TIỆM GẤP!!!
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online