South Dakota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
Cần Thợ Nam Nữ Gấp.... 💥 The shop needs a flour worker, Dip does
Ad ID: 254804  Cập nhật:
Anh Chị nào làm nail muốn có chỗ làm ổn định, lương cao thì về team của em nha!! Bảo đảm lương từ $8,000-10,000/tháng Lương cao quanh năm tuỳ theo tay nghề.
✨ Tiệm em nằm khu sang, Mỹ trắng
💥 Đặc biệt khách hẹn và khách đòi không tính turn.
💥Tiệm em cần tìm thợ bột làm everything và thợ CTN, đảm bảo income không bao giờ thiếu!
💥 Chủ nhiệt tình và rất công bằng, thợ vui vẻ, hoà đồng👍🏻 Môi trường làm việc lành mạnh, có cơ hội nâng cao tay nghề, khách dễ và típ cao💰
👉🏻 Có chỗ ở cho thợ ở xa nên các anh chị không cần lo lắng ạ!
Ai thật lòng xin liên lạc Hanna gọi hoặc text Phone ☎
If you want to have a stable job with high salary, come to my team!! Guaranteed salary from $8,000-10,000/month High salary Year-round depending on skills. ✨ My shop is located in a luxury area, white America 💥 Especially, appointment customers and customers claim not to count the turn. 💥 My shop needs to find a flour worker to do everything and a CTN worker, Make sure the income is never lacking! 💥 The owner is enthusiastic and very fair, the workers are happy and sociable 👍🏻 Healthy working environment, there are opportunities to improve skills, easy customers and high tips Guaranteed enough tips for monthly expenses 👉🏻 Love ask for gentleness and harmony. Good health because guests come in non-stop from morning to afternoon. There is a place to live for workers far away, so you don't need to worry! Anyone who is sincere, please contact Hanna by calling or texting Phone ☎


Paris Nails
2200 N Maple Ave
Rapid City, SD 57701
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Cần Thợ Nam Nữ Gấp....
CẦN THỢ NAIL
Bao lương $250/ngày trên ăn chia
D Nails (Rapid City, SD) - 2 miles
CẦN TÌM THỢ NAILS Bao lương $8000/thang trên ăn chia
CẦN SANG TIỆM NAIL.
Cần thợ nail gấp
K Nails (Spearfish, SD) - 42 miles
Cần thợ nails xuyên bang
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online