Indiana
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
Cần thợ nail gấp. Cần thợ nail gấp.
Ad ID: 260201  Cập nhật:
Cần thợ biết làm chân tay nước hoặc bột càng tốt (tiệm rất đông khách làm bột và designs, có thể training nếu ace chưa làm bột).
Tiệm 99% khách mỹ trắng rất dễ, tip cao giá nail cao. Lương thỏa thuận ăn chia hoac bao tùy khả năng của ace. Chủ trẻ và dễ, làm theo turn công bằng không giành giật.
Xin liên hệ: Mike Phone ☎
Need workers who know how to make water or powder as possible (the shop is very crowded with powder and designs, can train if ace has not made powder). Shop 99% white American customers very easily, high tip, high nail price. Salary negotiable depending on the ability of ace. The owner is young and easy, follow the fair turn without fighting. Please contact: Mike Phone ☎


Princess Nails & Spa
8680 High Pointe Drive
Newburgh, IN 47630
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Cần thợ nail gấp gấp gấp!!!!
Top Nails (Newburgh, IN) - 0 miles
Cần anh chị em thợ Nail
BAO LƯƠNG $2,000/TUẦN!! NEW
Cần Thợ Gấp
xxxxxxxxxx (Henderson, KY) - 12 miles
NEW, CẦN THỢ NAILS GẤP !!!
Tìm Anh Chị Thợ Nails
GẤP! GẤP! GẤP $$$$ (Jun 9, 2024).
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online