Utah
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN THỢ NAILS GẤP !!! CẦN THỢ NAILS GẤP !!!
Ad ID: 248304  Cập nhật:
Tiệm ở Sanit George, UT cần thợ Nails biết làm tay chân nước, bột, biết làm everything càng tốt. Khách Mỹ trắng, good tip. Chỗ làm thoải mái, chia turn công bằng. Lương cao.
Có chỗ ở cho thợ.
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc:
(Cell) Phone ☎ hoặc
(Tiệm) Phone ☎ .
Xin cảm ơn.
The salon in Sanit George, UT needs a Nails technician who knows how to do hands and feet, powder, knows how to do everything as possible. White American guests, good tip. Comfortable workplace, fair turn sharing. High salary. There is accommodation for workers. For more information, please contact: (cell) Phone ☎ or (store) Phone ☎ . Thank you.


Rosy Nail & Spa
446 S Mall Dr
Saint George, UT 84790
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]




CẦN THỢ NAILS GẤP !!!
CẦN BÁN GẤP TIỆM NAIL
CẦN THỢ GẤP.
CẦN THỢ NAILS GẤP !!!
CẦN THỢ BỘT & TCN... GẤP GẤP GẤP
CẦN THỢ NAILS GẤP!!
CẦN THỢ NAIL GẤP
CẦN THỢ NAILS CÓ KINH NGHIỆM




SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online