North Dakota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
HOT HOT HOT Nail salons in Minot, North Dakota need
Ad ID: 262903  Cập nhật:
Tiệm nail vùng Minot, tiểu bang North Dakota cần người làm bột có kinh nghiệm, bao lương quanh năm 1600$ trở lên hơn chia, tay chân nước 1300$ trở lên hơn chia. Anh chị em có thiện ý kiếm chỗ làm việc lâu dài xin liên lạc số cellphone:
Tina: Phone ☎ .
Tom: Phone ☎ .
Nail salons in Minot, North Dakota need experienced powder workers, year round salary $ 1600 or more, manicure, pedicure $ 1300 or more. Brothers and sisters who have good intentions looking for a long-term job, please contact cellphone number: Tina: Phone ☎ . Tom: Phone ☎ .


S & P Nails
2045 North Broadway
Minot, ND 58703
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Qpi Nail Spa (Minot, ND) - 4 miles
CẦN THỢ NAILS - SANG TIỆM NAIL.
CẦN THỢ NAILS
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online