Utah
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN NHIỀU THỢ NAILS GẤP GẤP!! CẦN NHIỀU THỢ NAILS GẤP GẤP!!
Ad ID: 253315  Cập nhật:
Cần thợ nails làm full time hoặc part time.
Cần thợ làm eyelashes, facial, massage.
Bao lưong hoặc ăn chia tuỳ ý thợ.
Tiệm khu khách sang, income và tip cao.
Môi trường làm việc thoải mái và vui vẻ.
Có chỗ cho thợ ở xa.
Mọi chi tiết xin liên lạc:
(Cell) Phone ☎ .
(Tiệm) Phone ☎ .
Thank you
Need a nail technician to work full time or part time. Need workers to do eyelashes, facial, massage. Pack or eat according to the worker's discretion. Shop in luxury area, high income and tip. Comfortable and fun working environment. There is a place for workers far away. For more information, please contact: (Cell) Phone ☎ . (Shop) Phone ☎ . Thank you


Sun Nails Spa & Lash
5392 South 1900 West Suite D6
Roy, UT 84067
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Tiệm Cần Thợ
West Jordan Nails and Spa for SALE!
CẦN BÁN TIỆM NAIL TẠI SOUTH JORDAN-UT
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online