Idaho
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...

🔷Cần Nhiều Thợ Bột Và Chân Tay Nước.. 🔷
Ad ID: 257381  Cập nhật: May/25/2023
💅💅💅💅💅Góc cần thợ Nails ! Anh chị em nào muốn/thich làm Nails ở Idaho Falls (IDAHO).
🔹Thợ nail tay chân nước $1,200/tuần hơn ăn chia.
🔹Thợ nail tay chân nước và làm dipping $1,400/tuần hơn ăn chia.
🔹Thợ bột $1,600-1,800/tuần hơn ăn chia.
🏡Đặc biệt là có chỗ ở cho thợ xuyên bang. Các anh chị và các bạn cần việc thì liên lạc mình ah Phone ☎ (Loan-Anh) hoặc Phone ☎ (Hai)

Tiki Nail Spa
1686 First Street
Idaho Falls, ID 83401
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
🔷Cần Nhiều Thợ Bột Và Chân Tay Nước.. 🔷
Cần thợ Nail gấp!!! (TCN >$1500, bột > $2000)
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online