Minnesota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN THỢ NAILS- BAO LƯƠNG 6,500/THÁNG QUANH NĂM. CẦN THỢ NAILS- BAO LƯƠNG 6,500/THÁNG QUANH NĂM.
Ad ID: 244398  Cập nhật:
Cần thợ nails kinh nghiệm bột và tay chân nước. Bao lương quanh năm $6,500/tháng trên ăn chia.
Khách Mỹ trắng, giá cao, tip cao.
Có chỗ ở tiện nghi cho thợ ở xa.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:
(Cell) Phone ☎ hoặc
(cell) Phone ☎ .
Thank you.
Need experienced nail technician with powder and water hands. Year-round salary package $6,000/month per share. White American guests, high prices, make family atmosphere, have comfortable accommodation for workers far away. Please contact: (Cell) Phone ☎ for more information. Thank you.


V.i.p. Nails

Alexandria, MN 56308
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online