Minnesota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...

 CẦN THỢ NAILS- BAO LƯƠNG 6,500/THÁNG QUANH NĂM.
Ad ID: 244398  Cập nhật: May/29/2023
Cần thợ nails kinh nghiệm bột và tay chân nước. Bao lương quanh năm $6,500/tháng trên ăn chia.
Khách Mỹ trắng, giá cao, tip cao.
Có chỗ ở tiện nghi cho thợ ở xa.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc:
(Cell Phone ☎ hoặc
(cell Phone ☎ .
Thank you.

V.i.p. Nails

Alexandria, MN 56308
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAILS- BAO LƯƠNG 6,500/THÁNG QUANH NĂM.
CẦN THỢ NAILS GẤP!!
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online