North Dakota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN THỢ NAIL
Ad ID: 261742  Cập nhật: Mar/10/2023
Cần thợ nails biết làm Everything, CTN hoặc Dip. Lương bao $1200-$1500/7 ngày. Tiệm mới, giá cao, tip hậu. Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ.
Liên lạc: Phone ☎ (Nga)
Thank you

Aiden Nails
3350 S Columbia Rd Suite B
Grand Forks, ND 58201
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAIL
CẦN GẤP THỢ NAILS !!!
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online