North Dakota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
CẦN THỢ NAIL NAIL TECHNICIAN NEEDED
Ad ID: 261742  Cập nhật: May/20/2024
Cần thợ nails biết làm Everything, CTN hoặc Dip.
Lương từ $1,400-$1,800/7 ngày.
Tiệm mới, giá cao, tip hậu.
Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ.
Liên lạc số phone: Nga Phone ☎ .
Thank you!
Looking for a nail technician who can do Everything, CTN or Dip.
Salary ranges from $1,400-$1,800/7 days.
New salon, high prices, generous tips.
Comfortable and fun working environment.
Contact phone number: Nga Phone ☎ .
Thank you!


Aiden Nails
3350 S Columbia Rd Suite B
Grand Forks, ND 58201
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
CẦN THỢ NAIL
CẦN GẤP THỢ NAIL!!
CẦN THỢ NAILS - CẦN SANG TIỆM NAIL.
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online