Alaska
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
  Bao lương $5000 to $7500 and up Salary $5000 to $7500 and up
Ad ID: 236075  Cập nhật: Apr/15/2024
Cần thợ nails Nam/Nữ biết làm tay chân nước, shelllac, bột, waxing... Cần thợ full time. Bao lương $5000 to $7500 and up tùy theo tay nghề, trên ăn chia. Cần thợ làm lâu dài.
Có chỗ ăn ở đàng hoàng cho thợ. Tiệm gần trại lính, khu Mỹ trắng, tip cao. Không khí làm viêc vui vẻ, hoà đồng.
Mọi chi tiết xin liên lac:
Lin: Phone ☎ or
Jack: Phone ☎ or
Work: Phone ☎
(Nếu không nghe máy vui lòng để lại tin nhắn).
Cám ơn mọi người.
Looking for male/female nail technicians who can do manicures, pedicures, shellac, acrylics, waxing... Full-time position available. Salary ranges from $5000 to $7500 and up depending on skill level, with tips included. Long-term employment desired.
Providing decent accommodation for employees. The salon is located near a military base, in a predominantly Caucasian area with high tips. Friendly and harmonious working environment.
For more information, please contact:
Lin: Phone ☎ or
Jack: Phone ☎ or
Work: Phone ☎
(If we are unable to answer the phone, please leave a message).
Thank you all.


Elegant Nails & Spa
235 Santa Claus Ln 2
North Pole, AK 99705
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Bao lương $5000 to $7500 and up
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online