North Dakota
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...

 Cần thợ bột gấp!
Ad ID: 262469  Cập nhật: May/17/2023
Tiệm ở Grand Forks North Dakota, hoạt động lâu năm, Mỹ trắng 99%, giá cao, tip hậu....cần thêm thợ kinh nghiệm lâu năm, biết bột, tcn, dip... Income ổn định $1700-$2500 and up! Không khí gia đình, công bằng, ưu tiên cho thợ có bằng North Dakota. Có phòng riêng và wifi đầy đủ!
Xin vui lòng liên lạc Daniel Phone ☎ .

Lovely Nails & Spa
3750 32nd Ave S #106
Grand Forks, ND 58201
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Cần thợ bột gấp!
CẦN THỢ NAIL
CẦN THỢ NAILS !!!
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online