New Mexico
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
  Cần thợ nails $1500 - $2000/6 ngày Nail technician needed $1500 - $2000/6 days
Ad ID: 260136  Cập nhật: Apr/03/2024
Cần thợ tay chân nước $1200/6 ngày, thợ biết làm everything income từ $1500-$2000/6 ngày tuỳ theo tay nghề.
Tiệm giá cao, good tip, ưu tiên cho vợ chồng, có chỗ ở riêng biệt.
Xin liên lạc: Phone ☎ or Tiệm Phone ☎ .
Manicure and pedicure technician needed $1200/6 days, technicians who can do everything can earn between $1500-$2000/6 days depending on skills.
High-priced salon, good tips, preference for couples, separate living accommodations available.
Contact: Phone ☎ or Salon Phone ☎ .


Q Nails
2617 N White Sands Blvd B
Alamogordo, NM 88310
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Q Nails (Alamogordo, NM) - 0 miles
Cần thợ nails $1500 - $2000/6 ngày
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online