Louisiana
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
Bán Tiệm Nail on sale 140k
Ad ID: 263617  Cập nhật: Nov/19/2023
Tiệm làm được 13 năm. Khu an toàn. Khách dễ chịu. Hiện tại có 8 thợ. Income $560k/năm. Chủ đem về đuợc $190k . Bán gấp vì muốn đi xa.
Vô làm một năm lấy lại được tiền investment.
8 ghế,
8 bàn.
Rent $2100/1700sqft
Nếu thật sự muốn mua xin liên lạc hay text: Phone ☎

Shop has been operated for 13 yeạrs. Safe area. Customers are easy going. Right now we have 8 workẹrs. Income 560k for the yr. Owner profited 190k . Bout one year you can get your initial investment back. If you are serious yõu cần call or text Phone ☎

BaoNail.com

Covington, LA 70433
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Bán Tiệm Nail on sale 140k
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online